Somliga säger att vitellinoides och meredithii är samma blomma, andra inte. Jag säger ingenting.

Har köpt en som vitellinoides och en som meredthii och jag låter dem vara namnade så utan vidare forskning.

 

Köpte min vitellinoides som stor planta augusti 2004 och redan nu så blommar den. Inte så stor och endast en blomma men kul är det.

Den verkar inte ha någon doft och har mycket nektar.