multiflora -  stjärnfallsblomman

 

Den är tacksam och blomvillig och växer bra. Denna tappar sina blomsporrar. Den kräver dock lite mer vatten än övriga. Luktar ej.

 

Den vanligaste har släta gröna blad . Finns även i fläckig form och varigerad. (se bilderna här bredvid.)